Ga direct naar de content
Gemeente Bloemendaal

Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

Solliciteer uiterlijk vrijdag 7 juni
Overveen 6.316 - 8.779

In de rol van gemeentesecretaris / directeur samen met je MT bouwen aan een toekomstbestendig Bloemendaal. Jouw expertise gaat het verschil maken in deze mooie, groene gemeente. 

Gemeente Bloemendaal  bestaat uit vijf unieke kernen, met elk een eigen karakter en een rijke cultuur. Aan de rand van Noord-Holland, grenzend aan Zuid-Holland met veel groen, strand, duinen  en ruimte. De gemeente behoort tot de beste gemeenten van Nederland om te wonen en ligt in de meest geliefde regio van Nederland. Inmiddels wonen een kleine 24.000 mensen in Bloemendaal.

De ruim 200 medewerkers werken samen aan de best mogelijke dienstverlening voor inwoners, bedrijven en instellingen en zorgen voor advisering aan college en raad.  De gemeente doet er alles aan om medewerkers optimaal te faciliteren. Het moderne kantoor biedt bovendien alle mogelijkheden om te flexwerken. De gemeente  stimuleert creativiteit en oplossingsgerichtheid en zet in op eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit. De lijnen zijn kort, je kent elkaar en je weet wat er speelt.

Bloemendaal heeft een nauwe samenwerking met Heemstede. Zo is er een gemeenschappelijke regeling voor Informatisering en een voor Bedrijfsvoering. Bloemendaal is de centrumgemeente voor de Gemeentelijke Belastingdienst Kennemerland Zuid (GBKZ). De uitvoering voor het sociaal domein is belegd bij Heemstede.

Over het bestuur en de organisatie

De gemeenteraad bestaat uit 19 raadsleden, verdeeld over acht partijen. Het college wordt gevormd door een coalitie van VVD, D66 en PvdA die elk een wethouder leveren. Op dit moment is de procedure voor het werven van een nieuwe burgemeester gaande. Tot deze benoemd is, is mevrouw Broekers-Knol waarnemend burgemeester. 

De gemeente neemt deel aan diverse bestuurlijke samenwerkingsverbanden met verschillende gemeenten. Zo maakt Bloemendaal deel uit van de Metropool regio Amsterdam en het samenwerkingsverband Zuid Kennemerland.

De organisatie kent een open, informele sfeer en wordt aangestuurd door vier domeinmanagers: Beheer, Fysieke leefomgeving, Sociaal Domein en Burgerzaken-Financiën-GBKZ. Als gemeentesecretaris ben je eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en eerste adviseur van het college. Zie hier het organogram. Voor een goede afstemming is er tevens geregeld overleg tussen de gemeentesecretarissen van Bloemendaal en Heemstede en de beide MT’s. 

Wat staat je te doen?

De volgende opgaven vragen in het bijzonder jouw aandacht.

Als gemeentesecretaris ben je naast eerste adviseur van het college ook algemeen directeur en daarmee eindverantwoordelijk voor de organisatie. Je weet beide rollen goed in balans te houden en opereert effectief als schakel tussen organisatie en bestuur.

Je draagt samen met burgemeester en griffier zorg voor een constructief driehoeksoverleg waarin raad, organisatie en bestuur worden vertegenwoordigd. Hierdoor is er een efficiente en effectieve informatieuitwisseling  waardoor de uitvoering van bestuurlijke besluiten zo goed mogelijk wordt gefaciliteerd. Je vervult op een open en uitnodigende wijze de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

Er is rust en stabiliteit in de aansturing van de gemeente. Dit maakt dat er ruimte is voor ontwikkeling en vernieuwing; ook ten aanzien van de samenwerking in de regio. Omdat de samenleving verandert en opgaven steeds groter en complexer worden, vraagt dit van jou en degenen met wie je samenwerkt de nodige focus, koers en aansturing. 

De opgaven die centraal staan in jouw toekomstige rol:

Organisatieontwikkeling

Wat zo mooi is aan de gemeente waar jij aan de slag gaat? De korte lijnen, informele cultuur en de mogelijkheden voor maatwerk, snelheid en flexibiliteit. Die koesteren we. Daarnaast vinden we het nodig om te sturen op warme zakelijkheid, duidelijke verwachtingen en resultaatafspraken. Zonder uit het oog te verliezen dat we de ruimte en het vertrouwen bieden om taken zelfstandig en professioneel uit te voeren. Jij vertaalt de opgaven waar het bestuur voor staat naar duidelijke opdrachten en neemt de rapportage hierover goed op in het proces. Je bent scherp op deze processen en weet het ‘van buiten naar binnen werken’ verder in te bedden in de organisatie. Je zorgt ervoor dat de organisatie, op alle lagen en niveaus, soepel kan functioneren en vindt de medezeggenschap van medewerkers een belangrijke voorwaarde. Ook ben je een inspirator wat betreft de thema’s werkgeverschap en ‘binden en boeien’.

Samenhang tussen bestuur en ambtelijke organisatie 

Samen met het MT zorg je voor de vertaling van strategische doelen naar de organisatie. Je brengt balans aan tussen de politieke- en bestuurlijke ambities en de ambtelijke capaciteit. Je kaart knelpunten aan om tot een realistische en heldere prioritering te komen.

Het college is energiek en ambitieus. Je wordt voortdurend uitgedaagd om de ambities van het bestuur en de ambtelijke capaciteit bij elkaar te brengen en te houden. Dit vraagt om scherp prioriteren, heldere strategisch advisering aan het bestuur en sturing op resultaatgerichtheid richting organisatie. 

Verbinder en boegbeeld in de regio

Je behartigt op ambtelijk niveau de belangen van Bloemendaal in de regio en zorgt voor een constructieve samenwerking met Heemstede. Door de schaalgrootte van de gemeente is samenwerking op overstijgende thema’s een noodzaak om ambities waar te maken en toekomstbestendig te zijn. Als gemeentesecretaris heb je hierin een belangrijke en zichtbare rol. Je geeft een impuls aan diverse samenwerkingsvormen en slaat tegelijk op een vriendelijke manier piketpalen om de eigenheid van de gemeente te bewaren. Je doet dit alles in nauwe samenspraak met het bestuur. Je schakelt soepel in de wisselende dynamiek van lokale en regionale belangen en haakt medewerkers en bestuur continu aan in de actualiteit hierin.

Wie ben jij?

Naast academisch werk- en denkniveau heb je ruime leidinggevende ervaring binnen een politiek- bestuurlijke context. Je bent een verbinder pur sang en bent vaardig in het balanceren tussen de ambities van het college en de uitvoeringskracht van de organisatie. Je neemt de regie daar waar nodig en delegeert wat kan. Je houdt overzicht vanuit een helicopterview. Je ziet kansen en mogelijkheden maar bent ook koersvast. Verder komen onderstaande persoonskenmerken naar voren in jouw profiel.

  • Jouw leiderschap wordt gekenmerkt door daadkracht, je bent verbindend, coachend, maar zeker ook sturend wanneer het nodig is.
  • Je hebt plezier in wat je doet en voelt je thuis op het snijvlak van bestuur en organisatie. Je begrijpt hoe de bestuurlijke en ambtelijke wereld zich tot elkaar verhouden.
  • Je bent sensitief op politiek-bestuurlijk, organisatie en maatschappelijk vlak. Je volgt relevante ontwikkelingen en weet daarop in te spelen. Je verbindt bestuur, beleid en uitvoering.
  • Je bent een gezaghebbend adviseur. Je weet groepsdynamica te doorgronden en daarop in te spelen.
  • Je beschikt over strategische denkkracht, weet deze in te zetten richting bestuurders en je weet deze ook te vertalen naar concrete acties en resultaten.
  • Je hebt oog voor ieders kwaliteiten en ontwikkelpunten, creëert verbanden in de organisatie om succes te realiseren en pleegt effectieve interventies.
  • Je bent zichtbaar, zelfbewust, neemt verantwoordelijkheid en maakt impact.
  • Je weet zaken te doorgronden en terug te brengen tot de kern. Je komt met oplossingen.
  • Je stuurt op het ‘afmaken’ en borgen van zaken. 
  • Last but not least: je beschikt over een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen.

Arbeidsvoorwaarden

Bloemendaal biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 8.779,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 15). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05%) en volop persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en studiefaciliteiten.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met José Brus of Bea Halewijn via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 2 juni 2024 tegemoet. Je kunt solliciteren via de oranje button rechtsonder op de website van Zeelenberg. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft. 

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland:

Week 23 adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten 10 juni 2024 cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

13 juni 2024 1e gespreksronde “persoonlijke presentatie”

20 juni 2024 2e gespreksronde “verdiepend gesprek”

24 juni 2024 3e gespreksronde “afrondend gesprek”

Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Delen:

Interesse?

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Wendy van der Veen van Gemeente Bloemendaal

Blijf op de hoogte van de laatste vacatures bij gemeente Bloemendaal

Staat jouw ideale baan er nog niet tussen? Laat je e-mailadres achter en ontvang de nieuwste vacatures van gemeente Bloemendaal via het job alert.