Arbeidsvoorwaarden

De gemeente Bloemendaal biedt naast maatschappelijk relevant werk bij een vooruitstrevende organisatie ook een salaris dat marktconform is. De gemeentelijke salarissen zijn ingedeeld in schalen met elk elf treden (periodieken). Elke functie wordt gewaardeerd en deze waardering levert een schaal op. Op www.car-uwo.nl vind je de recente salaristabel.

Je hebt de beschikking over een Individueel Keuze Budget (IKB). Je kunt naar eigen keuze flexibel het budget laten uitkeren wanneer je dat zelf wilt. Als je geen keuze maakt, wordt het budget in december uitgekeerd.

Het IKB bedraagt in totaal 17,05% van het salaris en wordt maandelijks opgebouwd met:

  • 8% vakantietoelage
  • 6,75% eindejaarsuitkering
  • 1,5% levensloopbijdrage
  • 2 bovenwettelijke verlofdagen (0,8%)

Je kunt het IKB ook gebruiken om fiscaal aantrekkelijk de kosten voor een werkgerelateerde studie of vakbondscontributie uit te ruilen

In veel gevallen is het mogelijk om je werkweek en -tijden zelf in te delen. Dit betekent dat je kunt variëren in je dagelijkse begin- en eindtijden en in het aantal te werken uren. En je kunt in drukke perioden meer en in rustige perioden minder werken. Voor sommige functies is er wel sprake van een werkrooster. Bijvoorbeeld als je een publieksfunctie vervult of met een ploeg op pad gaat (buitendienst). Voor veel collega's is het door de aard van hun werkzaamheden ook mogelijk om op een externe locatie te werken.

Ongeveer de helft van onze collega’s werkt in deeltijd. Bloemendaal wil graag meedenken om zorg én arbeid optimaal te combineren.

Als je 36 uur per week werkt, dan beschik je over 203 uur vakantie-uren per jaar. Ben je een parttimer, dan worden de vakantiedagen ‘naar rato’ berekend.

Via het Individueel Keuze Budget heb je de mogelijkheid om extra vakantieverlof aan te schaffen. Je kunt per jaar 4 weken extra verlof kopen of 2 weken verlof verkopen.

Extra werk: Buitendagvenstervergoeding - Overwerkvergoeding
Heb je (enige) vrijheid in je werktijden, dan wordt het werk buiten het dagvenster (07.00 - 22.00 uur doordeweeks) vergoed met een buitendagvenstervergoeding. In het weekend geldt ook een buitendagvenstervergoeding. Heb je vaste werktijden of werk je in een rooster, dan wordt overwerk , vergoed in tijd én een toeslag (percentage in geld). Ook kan het voorkomen dat overwerk geheel wordt uitbetaald.

Toelage Onregelmatige Dienst (TOD)
Een onregelmatigheidstoelage wordt verstrekt als het rooster avonden of weekenddagen bevat.

Inconveniëntentoelage
Een inconveniëntentoelage wordt verstrekt voor werkzaamheden die zwaar of vuil zijn.

Voor woon-werkverkeer bedraagt de vergoeding € 0,19 per km met een max. van 25 kilometer enkele reis gedurende 214 dagen per jaar. Als je voor je werk moet reizen, gaat onze voorkeur gaat naar reizen met het openbaar vervoer. Voor dienstreizen met de auto wordt € 0,31 (0,19 netto en 0,12 bruto) per kilometer vergoed

Volgens de Wet Arbeid en Zorg (Waz) hebben ouders recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof. Als medewerker bij de gemeente Bloemendaal kun je hiervan 13 weken betaald ouderschapsverlof opnemen. Vanaf salarisschaal 6 en hoger wordt 50% van het salaris tijdens het verlof doorbetaald (bij lagere schalen wordt een hoger percentage doorbetaald). Het is ook mogelijk om het ouderschapsverlof in deeltijd op te nemen gedurende een langere periode.

Je kunt korting krijgen op de ziektekostenpremie via een collectief contract. Er is een collectief contract afgesloten met drie zorgverzekeraars: IZA, CZ en Menzis . Afhankelijk van het pakket dat je afsluit bij één van deze verzekeraars, kun je ook een werkgeversbijdrage ontvangen van € 168 á € 296 bruto per jaar.

ABP is het pensioenfonds voor werknemers van overheid en onderwijs. Tegenwoordig zijn meer dan tweeënhalf miljoen mensen klant bij ABP: ze bouwen pensioen op, ontvangen elke maand een pensioen of hebben een pensioentegoed. Solidariteit is het belangrijkste kenmerk van de ABP pensioenregeling, die wordt uitgevoerd in opdracht van werkgevers en werknemers, zonder winstoogmerk.

DISCLAIMER

Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze site. Met de informatie op deze site willen we een zo goed mogelijk beeld geven van de arbeidsvoorwaarden bij de gemeente Bloemendaal. Vanwege (voortdurende) veranderingen in (fiscale) regelgeving en de CAO kunnen echter wijzigingen optreden in de feitelijke arbeidsvoorwaarden. In het arbeidsvoorwaardengesprek wordt uitleg gegeven over de actuele arbeidsvoorwaarden.