Vacatureoverzicht

Vacatures

Lid van de commissie voor bezwaarschriften

Wil jij jouw kennis en ervaring inzetten om een bijdrage te leveren aan de maatschappij? En vind je het interessant om in een klein team je ‘tanden’ in een interessant bezwarendossier te zetten?

Bij de gemeente Bloemendaal functioneert een onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften, die de taak heeft het college te adviseren over de afhandeling van bezwaarschriften op verschillende gebieden zoals ruimtelijke ordening en sociale zaken. Wij zoeken een nieuw lid voor deze commissie.

Wie zitten er in de commissie?
De commissie bestaat uit leden, waaronder een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Per hoorzitting wordt een dagvoorzitter aangewezen, zodat alle leden afwisselend als dagvoorzitter optreden. Ambtelijke secretarissen ondersteunen de commissie. De commissie vergadert bij iedere hoorzitting met drie leden, zodat de commissieleden elkaar afwisselen en niet alle vergaderingen worden ingeroosterd. De werkdruk wordt daardoor gelijkmatig verdeeld en zo mogelijk wordt er bij het inplannen van de zittingen aansluiting gezocht bij de expertise van de commissieleden.
Afhankelijk van het aantal te behandelen bezwaarschriften worden de hoorzittingen gemiddeld twee keer per maand gehouden in het gemeentehuis in Bloemendaal. Wij zoeken onafhankelijke leden met brede maatschappelijke belangstelling en een probleemoplossend vermogen.

Waar beschik jij over?
• Juridische kennis van de Algemene wet bestuursrecht;
• Juridische kennis van het ruimtelijke bestuursrecht, de Participatiewet, de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet maatschappelijke ondersteuning is een pre;
• Ervaring met de afhandeling van bezwaarschriften, evenals enige ervaring met hoorzittingen en advisering;
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
• De vaardigheid om door bemiddeling de afhandeling van bezwaarschriften te versnellen;
• De vaardigheid om samen te werken met de commissieleden en de secretarissen;
• Een brede maatschappelijke belangstelling;
• Een probleemoplossend vermogen;
• Denk- en werkniveau hbo+/wo;
• Geen binding of betrokkenheid met het gemeentebestuur van Bloemendaal.

Wat hebben wij te bieden?
De vergoeding bedraagt € 125,00 per bijgewoonde vergadering voor de leden en € 170,00 per bijgewoonde vergadering voor de dagvoorzitter.

Meer informatie?
Als je meer wilt weten over deze functie, neem dan contact op Evelyn Schouten (023 - 522 55 83) of Pieter Bakker (023 - 522 57 51).

Solliciteren?
Heb je interesse, solliciteer dan uiterlijk zondag 22 september via Direct solliciteren.