Vacatureoverzicht

Vacatures

Lid voor de Rekenkamercommissie

De gemeenteraad van Bloemendaal is op zoek naar een ervaren lid voor de rekenkamercommissie met ingang van 1 januari 2018.

Wat zijn de taken van de rekenkamercommissie?
De rekenkamercommissie is onafhankelijk en bestaat uitsluitend uit externe leden (vier) en wordt ambtelijk ondersteund door de griffie. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar, welke periode twee keer verlengd kan worden.

De rekenkamercommissie verricht onderzoek waarbij de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid centraal staat.
De rekenkamercommissie heeft contact met de raad over mogelijke onderzoeksonderwerpen, maar bepaalt zelfstandig haar onderzoeksagenda en voert de onderzoeken zelf uit. De gemiddelde tijdsbesteding komt op ongeveer een dagdeel per week. Over de onderzoeksresultaten brengt de commissie openbare rapportages uit.

Wat vragen wij? 
De gemeenteraad verwacht van de leden van de rekenkamercommissie:
- een HBO/WO werk- en denkniveau;
- aantoonbare kennis van/ervaring met het doen van (rekenkamer)onderzoek;
- kennis van/inzicht in bestuurlijke en politieke verhoudingen en processen;
- overzicht van en inzicht in de beleidsterreinen van de lokale overheid;
- maatschappelijke betrokkenheid.

Wat bieden wij?
Leden van de rekenkamercommissie ontvangen een vaste maandelijkse vergoeding van € 464,80 per maand voor hun werkzaamheden.

Meer informatie?
Voor informatie over de functie kunt u bellen met Marlies de Vries, voorzitter van de rekenkamercommissie (telefoonnr. 06-49616773). Voor informatie over de procedure kunt u bellen met Jasmijn Witte, aanspreekpunt vanuit de griffie van Bloemendaal (telefoonnr. 06-83713634). Ook kunt u kijken op de website van de gemeenteraad (gemeenteraad.bloemendaal.nl). Onder ‘Rekenkamercommissie’ vindt u algemene informatie. Rapporten en jaarverslagen zijn te vinden onder ‘Documenten’ en zijn op te vragen bij de griffie.

Sollicteren?
U kunt uw korte motivatiebrief en CV tot en met  29 september 2017, onder vermelding van “Rekenkamercommissie” in de linkerbovenhoek van zowel de brief als de enveloppe, zenden aan de Griffie van gemeente Bloemendaal, Postbus 201, 2050 AE OVERVEEN, of mailen naar griffie@remove-thiss.bloemendaal.nl.
 
Wanneer zijn de gespreksronden?
De eerste gespreksronde staat gepland op dinsdagmiddag 17 oktober 2017. De tweede gespreksronde staat gepland op woensdag 25 oktober 2017. Gelieve met deze data alvast rekening te houden in de agenda.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.