Vacatureoverzicht

Vacatures

Senior team heffing gemeentelijke belastingen

36 uur/ schaal 9

"Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid" voert de belastingheffing uit van de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort en is ondergebracht in de organisatie van de gemeente Bloemendaal. Als gevolg van automatisering, aansluiting op landelijke voorzieningen en het stroomlijnen van werkprocessen is de afdeling altijd in beweging. Op korte termijn komt een vacature vrij van:

Senior team Heffing gemeentelijke belastingen
voor 36 uur per week

met oog voor het continu verbeteren van werkprocessen die actief meebeweegt met onze organisatie. De verschuiving in het vakgebied van gegevensbewerking via gegevensverwerking naar regie op gegevensbeheer klinkt je bekend in de oren. Het is onze ambitie dat de medewerkers all-rounder worden en intensiever samenwerken met bijvoorbeeld team innen, waardoor de kwetsbaarheid vermindert en de uitwisselbaarheid vergroot wordt. Je bent een teamspeler maar denkt teamoverstijgend, je stuurt op processen en resultaten en realiseert je als geen ander dat de werkzaamheden onderdeel zijn van een keten. Werkprocessen overstijgen de werkzaamheden van je team. Daarom werk je intensief samen met andere teams.

Wat zijn je taken?
Je bent verantwoordelijk voor de volgende taken:
1. Je voert als meewerkend voorman/vrouw de dagelijkse Heffingtaken uit;
2. Je toetst  of de werkzaamheden op het gebied van de heffing van gemeentelijke belastingen  worden verricht conform de geldende wetten, voorschriften, uitvoeringsbesluiten en het gevoerde algemene beleid;
3. Je bent verantwoordelijk voor de inrichting en controle van alle geldende verordeningen in het belastingpakket, de afstemming daarvan binnen het team Heffen, coördinatie van de aanslag- en verminderingsruns van de kohieren van de vier gemeenten, inclusief de verwerking en het beschikken van de getaxeerde WOZ-waardes;
4. In algemene zin aanspreekpunt binnen het team heffen, coördinatie van de te verrichten heffingswerkzaamheden, en afstemming met teams Inning, Waardering, Beleid en Applicatiebeheer en het afdelingshoofd inzake planning;
5. Coördineren, analyseren, ontwikkelen, beschrijven en onderhouden van de werkprocessen voor wat betreft de heffing van gemeentelijke belastingen, te zorgen voor een evenwichtige werkverdeling en door bij een te lange doorlooptijd tijdig maatregelen te nemen;
6. Coördineren van de werkprocessen voor wat betreft bezwaar- en beroepschriften op het gebied van heffingen door te zorgen voor een tijdige behandeling door de verantwoordelijke medewerker en door bij een te lange doorlooptijd tijdig maatregelen te nemen;
7. Inhoudelijk coachen en begeleiden van de medewerkers belast met de heffing van gemeentelijke belastingen;
8. Het door middel van data-analyse inventariseren van afbakeningsvraagstukken van niet-woningen, inclusief leegstand, het opvragen, monitoring en verwerking van de huurcontracten van niet-woningen;
9. Betrokken bij het ontstaan van nieuwe WOZ-objecten, de adressering en afbakening. Het periodiek in beeld brengen van de volledigheid, juistheid en tijdigheid van alle soorten aanslagen, zoals op het gebied van adressering, grondslagen, overlijdens, afbakening, kadastrale overzichten;
10. Verzorging van digitale verzending naar het externe printservicebureau, goedkeuring van de door hen geleverde printbestanden, en vastlegging daarvan;
11. Verrichten van de meer complexe taken, zoals het opstellen van complexe beschikkingen en het inhoudelijk verweer voeren bij bezwaar- en beroepsprocedures;
12. Adviseren aan het afdelingshoofd over de aanpassing van regelingen, procedures en systemen.

Waar beschik je over?

• Een afgeronde relevante hbo-opleiding;
• Aangevuld met een vakgerichte opleiding tot Heffingsambtenaar Lokale Overheid (HALO);
• Ervaring met geautomatiseerde systemen;
• Affiniteit met invordering;
• Kennis en ervaring met basisregistraties;
• Relevante werkervaring;
• Flexibele werkhouding;
• Sterke communicatieve vaardigheden.

Wat hebben wij te bieden?
De functie is in het Bloemendaalse functieboek ingedeeld in de functiefamilie Vakspecialist, bandbreedte B. In 2018 gaat Bloemendaal over op de systematiek van HR21. Afhankelijk van opleiding en ervaring kan inschaling plaatsvinden in aanloopschaal 8, max. € 3.376 bruto per maand bij een 36-urige werkweek, dan wel functieschaal 9, max. € 3805 bruto per maand bij een 36-urige werkweek. De huidige senior is tevens Coördinator, dit is binnen de Bloemendaalse organisatie een tijdelijke rol die niet perse gekoppeld is aan de functie. Hier staat een toelage tegenover. Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie?
Als je meer wilt weten over deze functie kun je contact opnemen met Victor Portanger, afdelingshoofd, op (023) 522 57 31.

Solliciteren?
Heb je interesse, solliciteer dan uiterlijk 18 februari t.a.v. Victor Portanger via Direct solliciteren onderaan deze pagina.