Privacyverklaring voor sollicitanten gemeente Bloemendaal

De gemeente Bloemendaal gaat zorgvuldig om met uw privacy en werkt volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). U heeft er recht op dat de gemeente Bloemendaal zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (artikel 4 lid 1 AVG). Denk bijvoorbeeld aan uw naam, adres, telefoonnummer of burgerservicenummer (BSN). Maar ook gegevens over bijvoorbeeld uw opleiding, ervaring en uw foto zijn persoonsgegevens.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Wij hebben uw gegevens nodig voor het in behandelen van uw sollicitatie. Hierbij kijken we wie de beste kandidaat is voor de vacature en nemen we die persoon aan.  We maken hierbij geen gebruik van automatische besluitvorming.

Zonder de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen wij uw sollicitatie niet beoordelen en kunnen wij de vacature niet vervullen. Wij hebben daarom een gerechtvaardigd belang voor het verwerken van uw gegevens. Voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens vormt uw toestemming de grondslag (zie uitleg onder ‘Welke gegevens worden verwerkt?’)

Welke gegevens worden verwerkt?

Wij verwerken de gegevens die u invoert als u solliciteert via werkenbijbloemendaal.nl. Hierbij vragen wij naar uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, cv en motivatiebrief.

U bent niet verplicht om bijzondere persoonsgegevens te verstrekken via werkenbijbloemendaal.nl. Bijzondere persoonsgegevens zijn ras of etnische afkomst, politieke opvatting, godsdienst of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakbond, genetische of biomedische gegevens, gezondheid, seksuele leven en een strafrechtelijk verleden (artikel 9 en 10 AVG). Neem deze gegevens dan ook niet op in uw cv of motivatiebrief. U bent ook niet verplicht om een foto mee te sturen in uw cv. Zodra u deze gegevens wel opneemt in uw cv of motivatiebrief geeft u, door te solliciteren, toestemming aan de gemeente voor de verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk?

Uw gegevens worden op de afdeling Personeel & Organisatie verwerkt, uiteindelijk is het college van burgemeester en wethouders hiervoor verantwoordelijk.

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

Een aantal medewerkers van de afdeling Personeel & Organisatie, uw mogelijke leidinggevende, een beperkt aantal directe collega’s en de selectiecommissie hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Zij krijgen alleen toegang tot uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor het beoordelen van uw sollicitatie. Deze personen hebben alleen toegang na het invoeren van een persoonlijke inlog.

Het beheer van de website werkenbijbloemendaal.nl is belegd bij Jobsrepublic. Wij hebben met Jobsrepublic een overeenkomst gesloten om ervoor te zorgen dat zij op dezelfde beveiligde en vertrouwelijke manier met uw gegevens omgaan.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door de gemeente Bloemendaal niet langer bewaard dan 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Als u toestemming geeft om uw gegevens langer te bewaren dan worden deze maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen aan de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Bloemendaal via privacy@bloemendaal.nl. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens dan kunt u ook met de Functionaris Gegevensbescherming contact opnemen. Verwerken wij uw gegevens alleen omdat u er toestemming voor heeft gegevens? Dan heeft u altijd het recht om uw toestemming in te trekken. Als u dat doet, stoppen wij meteen met de verwerking van uw gegevens.

Meer informatie

De algemene privacyverklaring van de gemeente Bloemendaal kunt u vinden via de volgende link: https://www.bloemendaal.nl/over-de-gemeente/privacyverklaring-gemeente-bloemendaal.

Als u verder vragen heeft over het gebruik van persoonsgegevens door de gemeente Bloemendaal, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Bloemendaal, via het algemene nummer 14 023 of via privacy@bloemendaal.nl. Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Uw websitebezoek

Jobsrepublic gebruikt technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. Toch kunt u ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.